De mogelijkheden vergelijken

Mechanische klep

Biologische klep

Klep gaat in principe levenslang mee

Klep heeft een beperkte levensduur

Een kleinere kans op een tweede of derde operatie dan met een biologische klep

Een grotere kans op een tweede of derde operatie dan met een mechanische klep

Op de klep kunnen stolsels gaan zitten, daarom zijn levenslang antistollingsmiddelen nodig en regelmatige controle van uw bloed

In principe niet levenslang antistollingsmiddelen nodig, maar soms kan het slikken van antistollingsmiddelen toch noodzakelijk zijn/worden

Door het gebruik van antistollingsmiddelen is er een verhoogde kans op bloedingen

Geen verhoogde kans op bloedingen

Risico op complicaties tijdens de zwangerschap

Het tikken van de klep kan hoorbaar zijn

De klep maakt geen geluid