"Ik ben vooraf heel goed ingelicht en voorgelicht. Echt samen een keuze gemaakt. Zo van: 'Als je dit allemaal hoort, wat denk je dan?' Ik vroeg toen: 'Wat   vindt   u?' De arts zei: 'Ja, wat vind ik, wat vinden we samen?' En dat is heel nadrukkelijk met mijn familie erbij uitvoerig besproken."

 

 

 

Hartklepprothesen

 

Als uw hartklep vervangen wordt, kunt u kiezen voor een mechanische of een biologische klep.

 

Mechanische kleppen

De mechanische kleppen zijn gemaakt van materiaal dat heel lang goed blijft, meestal van kunststof/koolstof en titanium/metaal. Een mechanische klep wordt ook wel ‘kunstklep' genoemd.

Voordeel

  • Ze slijten niet en gaan in principe levenslang mee. De kans op een nieuwe operatie later in uw leven is kleiner dan bij een biologische klep.

Nadeel

  • U moet levenslang antistollingsmiddelen (bloedverdunners) slikken. Dit wordt gecontroleerd via de Trombosedienst of u kunt leren dit zelfstandig te controleren. Door het gebruik van antistollingsmiddelen heeft u een verhoogde kans op een bloeding. Er bestaat altijd een kans dat er toch een bloedpropje wordt gevormd. Dit kan losschieten van de klep.

 

De antistollingsmiddelen voorkomen dat bloedpropjes ontstaan, maar zorgen er ook voor dat u gemakkelijker bloedingen krijgt. Zo'n bloeding kan tamelijk onschuldig zijn, zoals een forse blauwe plek, maar kan ook ernstig zijn, zoals een hersenbloeding. Om die reden is het belangrijk dat uw INR waarde (stollingssnelheid) goed in de gaten gehouden wordt en dat u voorzichting bent met bijvoorbeeld sporten. Als u een ingreep (bijvoorbeeld bij de tandarts) of operatie moet ondergaan moeten uw antistollingsmiddelen aangepast worden. U moet dit dan ook overleggen met uw arts. Daardoor zijn kunstkleppen voor sommige mensen minder geschikt. Bijvoorbeeld voor vrouwen die nog kinderen willen krijgen, ouderen, mensen met risicovolle beroepen of hobby's en mensen die langdurig reizen naar landen waar slechte medische zorg is.   Vanwege het hogere risico op bloedingen zijn kunstkleppen voor sommige mensen minder geschikt. Bijvoorbeeld voor vrouwen die nog kinderen willen krijgen, ouderen, mensen met risicovolle beroepen of hobby's en mensen die langdurig reizen naar landen waar slechte medische zorg is. 

Mechanische kleppen maken een tikkend geluid. Hoe hard dit geluid is, hangt af van het soort klep en verschilt per patiënt.

Als u een hartklepprothese heeft gekregen is er een risico op een ontsteking in het hart (endocarditis). Dit risico is gelijk voor de mechanische en de biologische kleppen.

 

Biologische kleppen

De biologische kleppen (bioprothesen) zijn gemaakt van speciaal bewerkt weefsel van dieren (varkens of runderen).

Voordeel

  • U hoeft vaak alleen de eerste drie maanden na de operatie bloedverdunners te gebruiken. Tegenwoordig vaak alleen een ‘aspirine' (ASA of carbasalaatcalcium) waarvoor geen controle bij de Trombosedienst nodig is.

Nadeel

  • Biologische kleppen slijten, waardoor ze na verloop van tijd gaan vernauwen. Dit kan zo erg zijn dat de klep vervangen moet worden. Hoe lang de levensduur van een biologische klep is hangt af van de positie van de klep, maar vooral van de kenmerken van de patiënt (met name de leeftijd). Bij jongere patiënten gaat een biologische klep minder lang mee dan bij oudere patiënten. Een biologische hartklep gaat ongeveer 15-20 jaar mee bij oudere patiënten.

 

Net als bij een mechanische klep is er bij een biologische klep een risico op het krijgen van een ontsteking in het hart (endocarditis).